UAB „Eigida“ įgyvendina projektą „UAB „Eigida“ e-komercija“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto išlaidų suma: 13 348,70 EUR, iš jų projektui skirtas ES finansavimas: 10 000,00 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-09-17
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-20

Projekto tikslas:
– įdiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.
Projekto uždaviniai:
– integruoti esamą išteklių valdymo sistemą ir esamą galutiniams klientams skirtą gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos sprendimą;
– Sukurti naują, su įmonės naudojama išteklių valdymo sistema integruotą, bendrovės prekių ir paslaugų pardavimo partneriams skirtą e-komercijos savitarnos modulį.