UAB „Eigida“ įgyvendina projektą „UAB „Eigida“ e-komercija“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto išlaidų suma: 13 348,70 EUR, iš jų projektui skirtas ES finansavimas: 10 000,00 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-09-17
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-20

Projekto tikslas:
– įdiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.
Projekto uždaviniai:
– integruoti esamą išteklių valdymo sistemą ir esamą galutiniams klientams skirtą gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos sprendimą;
– Sukurti naują, su įmonės naudojama išteklių valdymo sistema integruotą, bendrovės prekių ir paslaugų pardavimo partneriams skirtą e-komercijos savitarnos modulį.

“UAB „Eigida“ įgyvendina projektą „UAB Eigida investicijos į konkurencingus KKI sektoriaus produktus“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – diegti įmonės veikloje žiedinės ekonomikos principus ir sudaryti sąlygas kurti aukštos pridėtinės vertės KKI sektoriaus produktus.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė planuoja investuoti į žiedinės ekonomikos principų diegimą įmonės veikloje, įsigyjant ir pradedant naudoti modernią technologinę įrangą, kuri leis reikšmingai transformuoti procesus ir siūlyti įmonės klientams tvarius gaminius. Naujai įsigyta įranga leis prisidėti prie išteklių taupymo: bus mažinamas medžiagų sunaudojimas, taupoma elektros energija. Taip pat bus mažinami atliekų kiekiai. Modernus įrangos komplektas taip pat didins įmonės našumą, kadangi procesai bus optimizuoti, vyks automatikos principais, t.y. bus įdiegta skaitmenizacija. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 129 600,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 59 616,00 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2021 m. gruodžio 16 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.